Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Veldweg 24

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PW 24
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Veldweg 24, 9449 PW, plaatsen tijdelijke tiener lodge (ontvangen 24-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.