Ingekomen aanvraag, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
25-04-2019
Einddatum
06-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Schipborg, natuurterrein grenzend aan Heidesteeg en Ruiterweg, tijdelijk gebruik als festivalterrein (FestiValderAa) (ontvangen 25-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.