Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oelenboom 15, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461VA 15
Publicatiedatum
26-06-2020
Einddatum
21-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oelenboom 15, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Oelenboom 15, 9461 VA, verbouwen bedrijfswoning (ontvangen 26-06-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.