Coronacrisis

  • In verband met Pinksteren is het gemeentehuis maandag 1 juni gesloten. Op overige werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Beschrijving

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) opgelegd (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

  • Gieten, Gieterveldweg 8, de maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het lozen van afvalwater, verzenddatum besluit: 24 maart 2020 zaaknummer Z2020-00000878.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien:

  • op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.