Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Beschrijving

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) opgelegd (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

  • Gieten, Gieterveldweg 8, de maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het lozen van afvalwater, verzenddatum besluit: 24 maart 2020 zaaknummer Z2020-00000878.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien:

  • op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.