Verleende omgevingsvergunning, Uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, Gasselternijveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
18-09-2018
Einddatum
30-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Uitvoeren van een werk of van werkzaamheden:

  • Gasselternijveen, traject gelegen tussen Noorderdwarsdijk 1E en Baptistenkade 40 (via N378, Vaart en Tuinstraat), aanleggen middenspanningskabel voor Baptistenkade 40 (Avebe)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.