Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vellen houtopstand gemeentelijke bomen Gieterveen, tegenover Vonderpad 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511RD 17
Publicatiedatum
11-09-2018

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Vellen houtopstand gemeentelijke bomen:

  • Gieterveen, tegenover Vonderpad 17, 9511 RD, vellen sierkers (ontvangen 11-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.