Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en wijzigen rijksmonument, Rolde, Kerkbrink 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451AL 5
Publicatiedatum
07-06-2019
Einddatum
19-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en wijzigen rijksmonument 

  • Rolde, Kerkbrink 5, 9451 AL, uitbreiden toiletruimte (ontvangen 07-06-2019) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.