Bekendmaking aanstelling- en aanwijzingsbesluiten voor de toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden.

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461BD 1
Publicatiedatum
11-06-2019
Einddatum
23-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2019 de volgende aanstelling- en aanwijzingsbesluiten vastgesteld: 

  • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar 
  • Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 
  • Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen/WOZ 
  • Aanstelling- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen 
  • Aanstelling- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder 
  • Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen 
  • Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheden college 

Datum van ingang

De besluiten treden in werking een dag na deze publicatie. 

Inzage

De teksten van de besluiten zijn in te zien op het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. 
De teksten zullen ook in te zien zijn op de website van de gemeente Aa en Hunze in de 
Regelingenbank.