Verleende omgevingsvergunning Bouwen bouwwerk, Annerveenschekanaal, Greveling 143

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9654PP 143
Publicatiedatum
13-12-2018
Einddatum
24-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Annerveenschekanaal, Greveling 143, 9654 PP, plaatsen zonnepanelen (verzonden13-12-2018)

Tegen deze beschikking  kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.