Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen of wijzigen rijksmonument Annerveenschekanaal, Greveling 117-119

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9654PP 117
Publicatiedatum
10-12-2018
Einddatum
21-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen of wijzigen rijksmonument

  • Annerveenschekanaal, Greveling 117-119, 9654 PP, verbouwen consistorie tot appartement (ontvangen 10-12-2018)

Deze aanvraag  wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.