Rectificatie: ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Houtvester Jansenweg 6-57, Gasselte

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9462TB 6
Publicatiedatum
19-08-2020
Einddatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Rectificatie: ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Houtvester Jansenweg 6-57, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Rectificatie

De ingekomen aanvraag, Gasselte, Bosweg 6-57, 9462 TB, kappen twee eiken is niet juist.
Het adres moet zijn: Gasselte, Houtvester Jansenweg 6-57, 9462 TB.

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.