Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Eext, Stationsstraat 42

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463PC 42
Publicatiedatum
23-09-2019
Einddatum
04-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Bouwen bouwwerk

Eext, Stationsstraat 42, 9463 PC, renoveren en herbouwen woonboerderij (ontvangen 09-09-2019)
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.