Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Bonnen 41

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461TC 41
Publicatiedatum
18-11-2020
Einddatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Bonnen 41

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Bonnen 41, 9462 TC, aanbouwen entreeportaal en wijzigen gevel (verzonden 13-11-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf 19 november 2020 tot en met 30 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.