Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, kad.bekend Anloo, sectie S, nummer 348 en 393, Anloërdiep

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Anloo S 348
Publicatiedatum
13-11-2020
Einddatum
01-01-2021

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Anloërdiep, kad.bekend Anloo, sectie S, nummer 348 en 393, waterhuishoudkundige maatregelen (ontvangen 13-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.