Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Hanebijtershoek 19, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461GS 19
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Hanebijtershoek 19, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Particuliere bomen

  • Gieten, Hanebijtershoek 19, 9461 GS, kappen eik (ontvangen 10-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.