Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Anderenseweg 1a, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Anloo W 240
Publicatiedatum
12-11-2020
Einddatum
07-01-2021

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Particuliere bomen

  • Anderen, Anderenseweg 1A, kad. bekend Anloo sectie W perc.nr. 240, kappen 3 bomen (ontvangen 12-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.