Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, meerdere adressen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, meerdere adressen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen

  • Gieterveen, omgeving Vonderpad, kappen 2 sierkersen en 1 kastanjeboom (ontvangen 11-11-2020)
  • Gieterveen, nabij Tjassenswijk 5, kappen 2 berken (ontvangen 11-11-2020)
  • Gieterveen, omgeving De Hilte 3, kappen amerikaanse eik en linde (ontvangen 11-11-2020)
  • Nieuwediep, weg Nieuwediep-de Hilte, kappen jonge zomereik (ontvangen 11-11-2020)
  • Gasteren, Gasterenseweg tussen Anloo en Gasteren, kappen 3 beuken (ontvangen 11-11-2020)
  • Anderen, langs Gasterenseweg, kappen berk (ontvangen 11-11-2020)
  • Rolde, voor Stationsstraat 17a, kappen esdoorn (ontvangen 11-11-2020)
  • Gasselternijveen, nabij Hoofdstraat 78 en 94 en nabij Gasselterboerveen 6, 20, en 28, kappen 5 perenbomen en 1 eik (ontvangen 11-11-2020)
  • Gasselternijveen, gemeenteberm voor Burgemeester Gaarlandtlaan 21, kappen beuk (ontvangen 11-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.