Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Naweg, kad. bekend Gieten, sectie E, perc.nr. 6738, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Gieten E 6738
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
05-01-2021

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Naweg, kad. bekend Gieten, sectie E, perc.nr. 6738, bouwen 6 woningen (ontvangen 10-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.