Ingekomen aanvraag,bouwen bouwwerk, Kremmerlaan 2-81, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TZ 2
Publicatiedatum
09-11-2020
Einddatum
04-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag,bouwen bouwwerk, Kremmerlaan 2-81, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Kremmerlaan 2-81, 9462 TZ, plaatsen nieuwe schuur (ontvangen 09-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.