Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Asserstraat 65, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461GB 65
Publicatiedatum
14-11-2020
Einddatum
04-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Asserstraat 65, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Asserstraat 65, 9461 GB, verbouwen en verduurzamen schuur (ontvangen 14-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.