Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, Zandvoort 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461TA 5
Publicatiedatum
18-03-2020
Einddatum
29-04-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, Zandvoort 5

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand
Particuliere bomen

  • Gieten, Zandvoort 5, 9461 TA, vellen linde (verzonden 10-03-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.