Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Sint Josephlaan

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
18-03-2020
Einddatum
29-04-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Sint Josephlaan

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Sint Josephlaan, 9449 --, bouwen 6 woningen (ontvangen 15-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.