Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Oldend 21, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9465TJ 21
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Bouwen bouwwerk 

  • Anderen, Oldend 21, 9465 TJ, oprichten woning met aan- en bijgebouwen en zonnepanelen op het erf (verzonden 10-12-2019) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.