Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Balloo 6, Balloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9458TB 6
Publicatiedatum
12-12-2019
Einddatum
23-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk 

  • Balloo, Balloo 6, 9458 TB, verbouwen woongedeelte boerderij (ontvangen 12-12-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.