Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
15-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Samenleving. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

Uitschrijving wegens vertrek naar

Mitiounina, G.

09-02-1971

Streek 21, Gieterveen

12-10-2018

Onbekend

Matuszewski, S

15-06-1993

Greveling 36 Annerveenschekanaal

11-10-2018

Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

 

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze

t.a.v. het college

Postbus 93

9460 AB  GIETEN

 

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Dienstverlening en Samenleving, telefoonnummer 14 0592.