Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Stationsstraat 2a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451AJ 2 a
Publicatiedatum
12-10-2018
Einddatum
22-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan:

  • Rolde, Stationsstraat 2a, 9451 AJ, vergroten pizzeria (verzonden 12-10-2018)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.