Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gasselternijveen, Kruisstraat 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514AP 19
Publicatiedatum
08-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:


Bouwen bouwwerk

  • Gasselternijveen, Kruisstraat 19, 9514 AP, verbouwen garage tot eetkamer (ontvangen 08-10-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.