Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kadastrale gemeente Rolde, Sectie N

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kadastrale gemeente Rolde, Sectie N

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Kadastrale gemeente Rolde, sectie N, nummer 1537, verplaatsen bestaande trekkershut (cabin) (ontvangen 08-03-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.