Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Germondylaan 57, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9449PX 57
Publicatiedatum
12-06-2020
Einddatum
24-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Germondylaan 57, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Germondylaan 57, 9449 PX, bouwen woning (verzonden 12-06-2020)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.