Vaststelling Beleidskader Zonne-energie gemeente Aa en Hunze

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
17-06-2020
Einddatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Vaststelling Beleidskader Zonne-energie gemeente Aa en Hunze

Beschrijving

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Zonne-energie gemeente Aa en Hunze gewijzigd en geamendeerd vastgesteld. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar het eindverslag van inspraak dat als bijlage aan het beleidskader is toegevoegd.

De gemeente wil graag dat de maatschappij met het opwekken van zonne-energie aan de gang gaat. Bij voorkeur met zonnepanelen op het dak, maar ook met bijvoorbeeld zonnevelden. Zonnevelden kunnen niet zomaar worden gerealiseerd. Om de kwaliteit van onze natuur en ruimte te bewaken zijn er regels opgesteld die zijn opgeschreven in het Beleidskader Zonne-energie. 

Amendement

De amendering betreft het uit het beleidskader verwijderen van de mogelijkheid dat de Gemeente Aa en Hunze ook zelf de initiatiefnemer van een grootschaliger zonneveld kan zijn.

Inwerkingtreding en inzage

Het Beleidskader Zonne-energie gemeente Aa en Hunze treedt een dag na publicatie in werking. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het beleidskader is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het beleidskader ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. 

Bekijk hier het beleidskader zonne-energie
 

Bijlagen