Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, nabij Holle Drift 41, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469TA 41
Publicatiedatum
08-06-2020
Einddatum
03-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, nabij Holle Drift 41, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Schipborg, nabij Holle Drift 41, 9469 TA, aanleggen elektriciteitskabel (ontvangen 08-06-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.