Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Meertensweg 37, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PW 37
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
04-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Meertensweg 37, Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Meertensweg 37, 9511 PW, vergroten woning (ontvangen 09-06-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.