Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hoofdstraat 26, Ekehaar

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9454PJ 26
Publicatiedatum
11-06-2020
Einddatum
06-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hoofdstraat 26, Ekehaar

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Ekehaar, Hoofdstraat 26, 9454 PJ, bouwen berging met overkapping (ontvangen 11-06-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.