Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinkhof 7, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PR 7
Publicatiedatum
08-06-2020
Einddatum
03-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinkhof 7, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Brinkhof 7, 9449 PR, bouwen woning (ontvangen 08-06-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.