Verleende omgevingsvergunning, slopen op grond van ruimtelijke regel, de Pol 6, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9444XE 6
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
21-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Slopen op grond van ruimtelijke regels

  • Grolloo, De Pol 6, 9444 XE, slopen karakteristieke woning (verzonden 10-07-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.