Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hoofdstraat 30, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PB 30
Publicatiedatum
12-07-2019
Einddatum
23-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Grolloo, Hoofdstraat 30,9444 PB, bouwen carport (ontvangen 12-07-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.