Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Schipborg, Holle Drift 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9469TA 18
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Schipborg, Holle Drift 18

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen
•    Schipborg, Holle Drift 18, 9469 TB, vellen eik (verzonden 09-02-2021)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 18 februari 2021  tot en met woensdag 31 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,  Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.