Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, Borghoornsweg 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468EJ 27
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, Borghoornsweg 27

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Annen, Borghoornsweg 27, 9468 EJ, uitbreiden woning (ontvangen 13-02-2021)

 


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.