Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Nieuw Annerveen, Hunzeweg 38

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9657PD 38
Publicatiedatum
08-04-2019
Einddatum
20-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand, particuliere bomen

  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 38, 9657 PD, vellen 5 eiken (ontvangen 08-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.