Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Struiklaan 4 en 6, 9449 PT

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
10-04-2019
Einddatum
22-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Struiklaan 4 en 6, 9449 PT, gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergunning (ontvangen 10-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.