Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PV 3
Publicatiedatum
12-04-2019
Einddatum
24-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3, 9515 PV, bouwen pluimveestal (ontvangen 12-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.