Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen/wijzigen uitweg, Gieten, Julianalaan 38

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461BV 38
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen/wijzigen uitweg, Gieten, Julianalaan 38

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanleggen/wijzigen uitweg

  • Gieten, Julianalaan 38, 9461 BV, wijzigen bestaande oprit (ingekomen 28-08-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.