Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen of voeren handelsreclame, Annen, Westerveld 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468GP 17
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen of voeren handelsreclame, Annen, Westerveld 17

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanbrengen of voeren handelsreclame

  • Annen, Westerveld 17, 9468 GP, plaatsen reclamebord (ingekomen 08-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.