Wijziging beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
14-01-2019
Einddatum
25-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgermeester en wethouders heeft ingevolge artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht in zijn vergadering van 18 december 2018 besloten tot het wijzigen/aanvullen van de kadernota ‘illegale bewoning recreatieverblijven’ , de ‘Beleidsregels aanpak permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Aa en Hunze’ en het “Aanvullingsblad beleid handhaving illegale bewoning recreatieverblijven”.

De wijzigingen hebben betrekking op de werkwijze ten aanzien van permanente bewoning van een recreatieverblijf. Vanaf 1 februari 2019 is een (tijdelijke) gedoogbeschikking vereist voor het gebruik van een recreatieverblijf voor overbrugginshuisvesting.

De wijzigingen op de beleidsregels treden in werking op 1 februari 2019. De gewijzigde beleidsregels kunnen worden ingezien op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.