Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Bonnerdijk 4, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461TE 4
Publicatiedatum
11-12-2020
Einddatum
22-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Bonnerdijk 4, Gieten

Beschrijving

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Gieten, Bonnerdijk 4, 9461 TE, vellen es (verzonden 11-12-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.