Rectificatie: ingekomen aanvraag, Markeweg 2, Annen

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9468BN 12
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Rectificatie: ingekomen aanvraag, Markeweg 2, Annen

Beschrijving

Rectificatie

Het adres van de ontvangen aanvraag Annen, Markeweg 2 is niet juist. (ontvangen 24-11-2020). Dit moet zijn : Annen, Markeweg 12.

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.