Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Holle Drift 18, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469TB 18
Publicatiedatum
11-12-2020
Einddatum
05-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Holle Drift 18, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Schipborg, Holle Drift 18, 9469 TB, vellen eik (ontvangen 11-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.