Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
09-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen

  • Annen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93, vellen beuk (ontvangen 09-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.