Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Holle Drift, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469TB 1
Publicatiedatum
08-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Holle Drift, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Schipborg, Holle Drift (ter plaatse van de oude kantine), 9469 TB, bouwen recreatiewoning (ontvangen 08-12-2020

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.