Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod, Annen, Kruisstraat 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468CM 18
Publicatiedatum
09-05-2019
Einddatum
20-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod

  • Annen, Kruisstraat 18, 9468 CM, verbouwen en restaureren (woon)boerderij (verzonden 09-05-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.